آدرس :کرج - عظیمیه - میدان اسبی - بلوار اقاقیا - مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی فرهنگ و هنر البرز
 
 
 
تلفن : 96 26 252 0263
          99 26 252

          23 27 252


فرم تماس با ما

پاسخ ها به پست الکترونیکی که در فرم وارد شده است ارسال و در صورت لزوم با شما تماس حاصل می شود. (توجه فرمایید ممکن است پاسخ ارسالی به شما در صندوق هرز نامه قرار گیرد)

*
*
*
*
ارسال پیام
در حال ارسال پیام
در حال ارسال پیام