دانشگاه فرهنگ و هنرالبرز | دانشگاه فرهنگ و هنرالبرز
اخبار دانشگاه
اخبار مهم
مشاهده آرشیو اخبار
انتخاب مرکز فرهنگ و هنر البرز به عنوان مرکز نمونه کشوری
در چهارمین نشست سراسری رؤسای مراکز علمی-کاربردی فرهنگ وهنر دولتی کشور به میزبانی قشم، مرکز فرهنگ وهنر البرز با کسب بهترین امتیاز در زمینه های آموزشی، مالی و فرهنگی به عنوان مرکز نمونه کشور در سال 95 برگزیده شد.